FLOATING BASE SUPPORT

FLOATING BASE SUPPORT
اسناد قاعدة عائم

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • floating base support — plaukiojančioji paramos bazė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Logistinė parama, kai atsargos, remontas, priežiūra ir kitos paslaugos veikiančioms pajėgoms teikiamos uoste ar inkarvietėse iš laivų. atitikmenys: angl. floating base support pranc …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • floating base support — A form of logistic support in which supplies, repairs, maintenance, and other services are provided in harbor or at an anchorage for operating forces from ships …   Military dictionary

 • afloat support — A form of logistic support outside the confines of a harbor in which fuel, ammunition, and supplies are provided for operating forces either underway or at anchor. See also floating base support …   Military dictionary

 • Floating point — In computing, floating point describes a method of representing real numbers in a way that can support a wide range of values. Numbers are, in general, represented approximately to a fixed number of significant digits and scaled using an exponent …   Wikipedia

 • Mobile offshore base — In the defense industry of the United States, a mobile offshore base or MOB is a concept for supporting military operations where conventional land bases are not available. Such a floating offshore base has been researched and proposed, but never …   Wikipedia

 • Diving support vessel — DSV Skandi Achiever in Aberdeen A diving support vessel is a ship that is used as a floating base for professional diving projects.[1] Commercial Diving Support Vessels emerged during the 1960s and 1970s when the need arose for …   Wikipedia

 • Decimal floating point — Floating point precisions IEEE 754: 16 bit: Half (binary16) 32 bit: Single (binary32), decimal32 64 bit: Double (binary64), decimal64 128 bit: Quadruple (binary128), decimal128 Other: Minifloat · Extended precision Arbitrary precision… …   Wikipedia

 • Naval Base San Diego — San Diego, California Naval Base San Diego logo Type Military …   Wikipedia

 • Quadruple-precision floating-point format — In computing, quadruple precision (also commonly shortened to quad precision) is a binary floating point computer number format that occupies 16 bytes (128 bits) in computer memory. In IEEE 754 2008 the 128 bit base 2 format is officially… …   Wikipedia

 • IBM Floating Point Architecture — IBM System/360 computers, and subsequent machines based on that architecture (mainframes), support a hexadecimal floating point format. The format is used by SAS Transport files as required by the Food and Drug Administration (FDA) for New Drug… …   Wikipedia

 • Eielson Air Force Base — Part of Pacific Air Forces (PACAF) Located near: Fairbanks, Alaska …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”